Overheidsinstellingen

Instellingen in Nederland

Instituut Cervantes

Instituto Cervantes is een non-profit organisatie opgericht door de Spaanse overheid in 1991. Haar missie is het bevorderen van het onderwijs in het Spaans en de andere officiële talen van Spanje, en het bijdragen aan de bevordering van de cultuur van Spanje en de Spaanssprekende landen. Het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd in Utrecht.

Officiële instellingen in Spanje

Acción Cultural Española (A/CE)

Acción Cultural Española (AC/E) is een agentschap dat overheidssteun regelt voor de promotie van cultuur, zowel in Spanje als daarbuiten. Het doel is het bevorderen van het artistieke erfgoed van Spanje en de internationalisering van de hedendaagse creatieve sector.

AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AECID is het Spaanse agentschap voor internationale ontwikkeling en samenwerking. Het is het belangrijkste beheersorgaan voor de Spaanse samenwerking, die armoede bestrijdt en werkt aan duurzame menselijke ontwikkeling.

ICEX – España Exportación e Inversiones

Het Spaanse Instituut voor Buitenlandse Handel (ICEX) is gericht op het bevorderen van internationale expansie voor Spaanse bedrijven om hun concurrentievermogen te vergroten en buitenlandse investeringen aan te trekken. ICEX biedt programma’s voor informatie, training, promotie en ondersteuning om internationalisering te vergemakkelijken.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Spain’s Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, implements and assesses Spain’s foreign policy and development cooperation policy, following the Government’s guidelines and applying the principle of unity of external action.

Ministerio de Cultura

Het Ministerie van Cultuur beheert het beleid van de regering ter bevordering en bescherming van het Spaanse historische erfgoed, staatsmusea, kunst, boeken, lezen, literaire creaties, film, audiovisuele activiteiten en bibliotheken. Het bevordert ook de Spaanse cultuur, culturele samenwerking en internationale culturele betrekkingen in coördinatie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Unie en Samenwerking.