Oproep tot het indienen van voorstellen

Open loket voor artistieke, culturele en wetenschappelijke ideeën en samenwerkingsprojecten tussen Nederland en Spanje.

Wat?
De Culturele en Wetenschappelijke Afdeling van de Spaanse Ambassade in Nederland (hierna de Afdeling genoemd) opent een loket voor het indienen van projecten voor culturele en wetenschappelijke samenwerking tussen Spanje en Nederland, uit te voeren in Nederland, met verschillende modaliteiten van ondersteuning en partnerschap. De Afdeling heeft als doel de culturele en wetenschappelijke samenwerking tussen Nederland en Spanje te versterken en te ontwikkelen, wederzijdse kennis te vergemakkelijken en samenwerking en ontwikkeling van dynamische netwerken tussen professionals en instellingen in beide landen te bevorderen. Er wordt speciale prioriteit gegeven aan Spaanse avant-garde artistieke uitingen, aan de promotie van opkomend talent en aan de verspreiding van Spaanse wetenschap, innovatie en technologie in Nederland.
Meer informatie over de prioriteiten van Spanje’s buitenlandse culturele beleid en wetenschapsdiplomatie vind je op de volgende links:
Wie?
Natuurlijke personen en rechtspersonen met de juridische capaciteit om zich in te zetten voor het doel van dit initiatief.
Wanneer? Wanneer?
Dit is een open oproep tot het indienen van voorstellen. Afhankelijk van hun specifieke kenmerken kunnen activiteiten worden ingediend voor ondersteuning en begeleiding, hetzij in hetzelfde jaar van indiening, hetzij in de daaropvolgende jaren. Succesvolle initiatieven ontvangen een antwoord binnen een periode van maximaal zes maanden na de datum van indiening.
Hoe?
Selectiecriteria:

De projecten zullen worden bestudeerd en geëvalueerd door de Afdeling Cultuur en Wetenschap van de Ambassade van Spanje, die kan worden geadviseerd door onafhankelijke personen of instellingen met erkende ervaring in elke sector.

Elk voorstel wordt geëvalueerd aan de hand van vijf criteria, die elk worden beoordeeld op een schaal van 0 tot 5 punten, waarbij de voorstellen met de hoogste score worden geselecteerd op basis van de beschikbare begrotingsmiddelen en de capaciteiten van de dienst.

Deze vijf technische criteria zijn:

  1. Coherentie met de bovengenoemde prioriteitslijnen van de Spaanse culturele en wetenschappelijke actie in het buitenland.
  2. Bevordering van de samenwerking tussen culturele en wetenschappelijke instellingen en actoren in beide landen, met speciale nadruk op het creëren van dynamische en duurzame professionele en institutionele relaties en netwerken.
  3. Excellentie van het initiatief en/of de initiatiefnemers, indien van toepassing (referenties zoals CV, professionele erkenning en onderscheidingen).
  4. Impact en zichtbaarheid, met name projecten die een zo groot mogelijk aantal en/of zo divers mogelijk publiek bereiken.
  5. Optimaal gebruik van het culturele netwerk van Spanje in het buitenland, in het bijzonder door voorstellen te waarderen die zijn opgenomen in de AECID-catalogus of andere voorstellen in coördinatie met andere culturele of wetenschappelijke instellingen in Spanje (er wordt steun verleend aan rondreizen in de catalogus die naast België nog minimaal twee andere landen omvatten).
Wijze van samenwerking:
  • Cofinanciering. De ingediende projecten kunnen worden gefinancierd tot een maximum van 51% van het bijgevoegde budget (en gemiddeld voor een maximumbedrag gelijk aan 1.000€).
  • Culturele en wetenschappelijke adviesdiensten, netwerkondersteuning. De Afdeling biedt adviesdiensten aan op het gebied van cultureel management en wetenschappelijke diplomatie, vergemakkelijkt contacten en de ontwikkeling van netwerken tussen initiatieven en instellingen in beide landen.
  • Coördinatie met andere ministeries en autonome gemeenschappen. In het kader van de institutionele coördinatie met andere ministeries en diensten van de Ambassade van Spanje in België (in het bijzonder met het Instituto Cervantes en de ministeries van Toerisme, Onderwijs, Handel, Tewerkstelling en Sociale Zaken) en met de kantoren van de Autonome Gemeenschappen en andere Spaanse instellingen in Brussel, zal de Afdeling de ingediende projecten met al deze delen, volgens criteria van sectoraal of geografisch belang.
  • Sponsoring. Gezien hun aard en impact op het publiek kan de Afdeling de geselecteerde projecten voorleggen aan zijn netwerk van sponsors, zodat zij de mogelijkheid kunnen beoordelen om ze te sponsoren door middel van de initiatieven of activiteiten die zij geschikt achten (zoals bijvoorbeeld financiële steun, reclamecampagnes, vliegtickets of hotelovernachtingen bij sponsorbedrijven).
  • Steun voor verspreiding en communicatie. De ambassade biedt de geselecteerde projecten, afhankelijk van hun behoeften, verschillende verspreidingskanalen.

Dien hier je verzoek in